Discussion:
ROMAN DMOWSKI W WATYKANIE
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Konto zaawansowane
2006-12-12 10:15:52 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jaką miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri w
/> >Watykanie, toczyła się następująca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosją?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan sądzi, że zjednoczona Polska będzie szczęśliwa pod berłem monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- Sądzę, że Polska może pozostać pod obcymi rządami dopóki jest podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. Dążąc do zjednoczenia, dążymy
/> >równocześnie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zaczął się śmiać i wreszcie taką uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszłość Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna światowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległość mimo drwinek ze
/> >strony Watykanu. Na Śląsku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Kościół katolicki znów stanął otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Kościół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie pojął kpiny.
Nie pojął swej śmieszności.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
gateden
2007-01-22 20:07:25 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± mia³ Roman Dmowski w roku 1916 z kardyna³em Gasparri
w
/> >Watykanie, toczy³a siê nastêpuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapyta³ kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zale¿y, ¿eby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie bêdzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, ¿e zjednoczona Polska bêdzie szczê¶liwa pod ber³em
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzê, ¿e Polska mo¿e pozostaæ pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy bêdzie zjednoczona, bêdzie niepodleg³a. D±¿±c do zjednoczenia,
d±¿ymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodleg³ej.
/> >Kardyna³ Gasparri zacz±³ siê ¶miaæ i wreszcie tak± uczyni³ uwagê:
/> >- Polska niepodleg³a? Ale¿ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Có¿by nam Wasza Eminencja doradzi³a?
/> >- Przysz³o¶æ Polski jest pod zaborami - odpowiedzia³ krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skoñczy³a siê. Polska uzyska³a niepodleg³o¶æ mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na Šl±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak siê w tej
sprawie
/> >zachowuje papie¿? Postêpuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ció³ katolicki znów stan±³ otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski siê obrazi³ i napisa³ "Ko¶ció³, Naród,Pañsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±³ kpiny.
Nie poj±³ swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto wiêc do nich pisaæ?

Konto zaawansowane.
żebra
2007-05-16 17:58:30 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
JerryKeey .
2007-10-24 16:28:04 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
Pruss _
2008-04-13 15:11:11 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
J. Ja worski _
2008-10-17 06:27:24 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
Tor_pan _
2008-03-18 04:04:24 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.
Orion _
2008-11-21 17:09:57 UTC
Permalink
/> >Na audiencji, jak± miał Roman Dmowski w roku 1916 z kardynałem Gasparri
w
/> >Watykanie, toczyła się następuj±ca rozmowa:
/> >
/> >"Dlaczego pan idzie z Rosj±?" - zapytał kanclerz papieski.
/> >- Bo mi na tym zależy, żeby Niemcy byli pobici.
/> >- A na co panu przegrana Niemiec?
/> >- Bo bez pobicia Niemiec nie będzie zjednoczonej Polski.
/> >- To pan s±dzi, że zjednoczona Polska będzie szczę¶liwa pod berłem
monarchy
/> >rosyjskiego?
/> >- S±dzę, że Polska może pozostać pod obcymi rz±dami dopóki jest
podzielona.
/> >Gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. D±ż±c do zjednoczenia,
d±żymy
/> >równocze¶nie do Polski niepodległej.
/> >Kardynał Gasparri zacz±ł się ¶miać i wreszcie tak± uczynił uwagę:
/> >- Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny.
/> >- Cóżby nam Wasza Eminencja doradziła?
/> >- Przyszło¶ć Polski jest pod zaborami - odpowiedział krótko kanclerz
/> >papieski.
/> >
/> >Wojna ¶wiatowa skończyła się. Polska uzyskała niepodległo¶ć mimo drwinek
ze
/> >strony Watykanu. Na ¦l±sku zaprowadzono plebiscyt. I jak się w tej
sprawie
/> >zachowuje papież? Postępuje tak samo jak jego poprzednicy. Podczas
/> >plebiscytu Ko¶ciół katolicki znów stan±ł otwarcie po stronie Niemiec.

/> A Roman Dmowski się obraził i napisał "Ko¶ciół, Naród,Pańsrwo"?xc

Czas leci,
a nikt z wykpionych nie poj±ł kpiny.
Nie poj±ł swej ¶mieszno¶ci.

Czy warto więc do nich pisać?

Konto zaawansowane.

Kontynuuj czytanie narkive:
Wyniki wyszukiwania dla „ROMAN DMOWSKI W WATYKANIE” (grupy dyskusyjne i listy mailingowe)
5
odpowiedzi
Polska, Białoruś, Międzymorze
rozpoczęty 2016-02-11 18:51:48 UTC
soc.culture.polish
26
odpowiedzi
LIBERAŁ bedzie glosowal na LPR w wyb do Parlam Europejskiego
rozpoczęty 2004-05-13 06:51:09 UTC
pl.soc.polityka
128
odpowiedzi
Klimakterium w Warszawie
rozpoczęty 2006-11-22 08:30:21 UTC
pl.regionalne.warszawa
27
odpowiedzi
Obludnik Powszechny (I) - dlugie
rozpoczęty 2004-07-05 04:41:59 UTC
pl.soc.polityka
Wyniki wyszukiwania dla „ROMAN DMOWSKI W WATYKANIE” (pytania i odpowiedzi)
1
Odpowiedz
Obraza sądu w „Roman J. Israel, Esq.”
rozpoczęty 2018-06-04 20:46:26 UTC
kino
2
odpowiedzi
Dlaczego Walter późnym wieczorem biegał sprintem w Get Out
rozpoczęty 2018-01-25 19:37:28 UTC
kino
1
Odpowiedz
Czy Roman Britannia pozostawił jakiś wpływ na angielski?
rozpoczęty 2018-01-11 14:03:03 UTC
historia
2
odpowiedzi
Kupujesz / wynajmujesz / wynajmujesz domy w historii?
rozpoczęty 2011-12-02 17:31:56 UTC
historia
3
odpowiedzi
Jak zrównoważyć nasze oczekiwania wobec naszych dzieci z pozostawieniem im swobody w realizacji własnych interesów?
rozpoczęty 2014-02-22 20:02:24 UTC
rodzicielstwo
Niepowiązane, ale interesujące tematy
11
odpowiedzi
Jakie mam możliwości fotografowania, jeśli nie mogę podróżować lub jestem zmuszony zostać w domu?
rozpoczęty 2020-03-15 15:31:24 UTC
5
odpowiedzi
Który laptop ma najlepszy wyświetlacz do obróbki zdjęć?
rozpoczęty 2012-01-23 10:30:26 UTC
5
odpowiedzi
Jak uzyskać niewyraźne zdjęcia wijącego się dziecka aparatem typu „wyceluj i zrób zdjęcie”?
rozpoczęty 2015-02-20 08:18:54 UTC
8
odpowiedzi
Czy ma sens fotografowanie bezpośrednio w czerni i bieli?
rozpoczęty 2015-04-10 17:02:47 UTC
8
odpowiedzi
Jakich unikalnych technik mogę używać do robienia fajerwerków?
rozpoczęty 2012-07-03 15:03:18 UTC
Loading...