Discussion:
Paweł III - encyklika Sublimus Dei - 1537 (o Indianach)
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
1122
2005-06-30 10:22:37 UTC
Permalink
Sublimus Dei (1537)

Papież Paweł III

Do wszystkich wiernych chrześcijan do których to pismo może
dotrzeć, pozdrowienie w Chrystusie Panu naszym i apostolskie
błogosławieństwo.

Najwyższy Bóg tak ukochał rodzaj ludzki że stworzył człowieka w
swej mądrości, aby mógł on uczestniczyć, nie tylko w tym dobrym,
z czego cieszą się inne stworzenia, lecz obdarzył go możliwością
osiągnięcia niewidocznego Najwyższego Dobra i podziwiania Go
twarzą w twarz.

Ponieważ człowiek, zgodnie ze świadectwem Świętego Pisma, został
stworzony aby cieszyć się życiem wiecznym i szczęściem, którego
nikt nie może otrzymać inaczej niż przez wiarę w naszego Pana
Jezusa Chrystusa, konieczne jest aby posiadał naturę i zdolności
umożliwiające mu otrzymanie tej wiary i aby ten, kto to wszystko
posiada mógł być w stanie tę samą wiarę otrzymać. Nie można też
wierzyć w to, że ktokolwiek może posiadać tak mało zrozumienia,
by tylko mieć pragnienie wiary i był on pozbawiony najbardziej
niezbędnych zdolności umożliwiających mu otrzymanie tego. Dlatego
Chrystus, który sam jest Prawdą, który nigdy nie zawiódł i nigdy
zawieść nie może, powiedział do uczniów których wybrał: "Idźcie i
nauczajcie wszystkie narody". Powiedział wszystkie, bez wyjątku,
ponieważ wszystkie są w stanie otrzymać doktrynę wiary.

Wróg rasy ludzkiej, który przeciwstawia się wszystkiemu co dobre,
by doprowadzić człowieka do zatracenia, widząc to i zazdroszcząc,
wynalazł sposoby niesłychane, za pomocą których on mógłby
utrudniać głoszenie ludziom Bożego Słowa Zbawienia. Zainspirował
swoich pachołków którzy, aby sprawić mu przyjemność, nie zawahali
się głosić powszechnie że Indianie z Zachodu i Południa, oraz
inni ludzie o których istnieniu niedawno się dowiedzieliśmy,
winni być traktowani jak głuche i nieme zwierzęta stworzone by
nam służyły, utrzymując, że nie są w stanie przyjąć wiary
katolickiej.

My, którzy jesteśmy niegodni reprezentować na Ziemi władzę
naszego Pana, starając się ze wszystkich naszych sił
przyprowadzić te owce jego stada, które są obecnie na zewnątrz,
do zagrody powierzonej naszej opiece, uważamy jednak, że Indianie
są prawdziwymi ludźmi, nie tylko zdolnymi rozumieć katolicką
wiarę, lecz zgodnie z tym, co wiemy, pragnącymi gorąco ją
przyjąć.

Chcąc dostarczyć lekarstwo przeciw złu, definiujemy i oświadczamy
tym naszym pismem, lub zgodnie z jakimkolwiek tłumaczeniem tego
pisma, podpisanym przez jakiegokolwiek notariusza publicznego i
opieczętowanym pieczęcią jakiegokolwiek kościelnego dostojnika,
któremu taka sama wartość zostanie przyznana jak oryginałowi, że,
wbrew temy,cokolwiek zostało już lub może być poźniej jeszcze
powiedziane, Indianie i wszyscy inni ludzie, którzy mogą być
później odkryci przez chrześcijan, nie mogą być w żadnym wypadku
pozbawieni swojej wolności ani posiadania swojej własności, nawet
wtedy, gdy pozostają poza wiarą w Jezusa Chrystusa. I mogą i
powinni i leganie i w sposób nieskrępowany, cieszyć się swoją
wolnością i tym, co posiadają.
W żaden sposób nie mogą być więzieni, a jeżeli coś takiego
miałoby się zdarzyć, to będzie to nieważne i w związku z tym nie
może zostać wykonane.

Mając na względzie naszą apostolską władzę, definiujemy i
oświadczamy tym pismem lub zgodnie z jakimkolwiek tłumaczeniem
tego pisma, podpisanym przez jakiegokolwiek notariusza
publicznego i opieczętowanym pieczęcią jakiegokolwiek kościelnego
dostojnika, któremu taka sama wartość zostanie przyznana jak
oryginałowi, że wspomniani Indianie i inni ludzie powinni być
nawracani na wiarę Jezus Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego,
oraz przykładem dobrego i świętego życia.

==========
Koniec encykliki.
Zapodał
--
1122
Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba oczom i uszom -
uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę
(Jerzy Liebert)
explorer
2005-07-01 19:12:57 UTC
Permalink
Post by 1122
Sublimus Dei (1537)
Papież Paweł III
Do wszystkich wiernych chrześcijan (...)
"- What do you read, my lord?
- Words, words, words..."

(Hamlet, 2.2.191, William Shakespeare)
--
explorer
Loading...